Vývoj softvéru ako stavba babylonskej veže

Zdeno Jašek

22.08.2018
DDDProgramovanie
Podľa príbehu z Biblie babylonskú vežu ľudia nedostavali preto, lebo sa nemohli dohovoriť. Keď stavitelia hovoria rôznymi jazykmi, akýkoľvek komplikovaný projekt skončí nezdarom. čítať viac

Používate dedičnosť v objektovom svete správne?

Zdeno Jašek

13.08.2018
Dedičnosť v objektovom svete býva častokrát používaná nevhodne. Keďže návodov na správne použitie dedičnosti je veľa, tento článok uvádza návody na nesprávne použitie dedičnosti (antipatterny). Zároveň vysvetlí, prečo je použitie dedičnosti nesprávne a ako by sa v danom prípade malo postupovať. čítať viac

Mutable vs. Immutable

Zdeno Jašek

13.08.2018
S nástupom funkcionálnych jazykov sa častokrát objavuje požiadavka na nemeniteľnosť atribútov objektu – immutability. Tento článok upozorňuje na to, kde sú hranice využitia nemeniteľných objektov pri objektovo-orientovanom programovaní. čítať viac

Zlo zvané obojsmerná závislosť

Zdeno Jašek

13.08.2018
Používanie obojsmerných závislostí v objektovom modeli je jednou z príčin vzniku ťažko udržiavateľného softvéru. Tento článok sa zaoberá tým, kedy obojsmerné závislosti vznikajú, prečo sa im treba vyhýbať a ako. čítať viac

CQRS – pre veľa komplikovaných dát

Zdeno Jašek

13.08.2018
Command and Query Responsibility Segregation (CQRS) je návrhový vzor, ktorý odporúča implementovať dva rôzne modely pre ten istý pojem v závislosti od účelu: jeden model pre zápis dát („command“) a druhý model pre čítanie dát („query“). čítať viac