Ďakujeme všetkým za účasť na stretnutí DDD Community.

O komunite

Podeľ sa o svoje skúsenosti

Podeľ sa o svoje skúsenosti

Získaj vedomosti od kolegov

Získaj vedomosti od kolegov

Spoznaj zaujímavých ľudí

Spoznaj zaujímavých ľudí

Občerstvenie zdarma

Občerstvenie zdarma

Domain driven design (DDD) komunita je spolok programátorov, architektov, analytikov a ďalších ľudí okolo vývoja softvéru. Zameriava sa na využívanie moderných postupov a technológií pri implementácií aplikácií. Spoločným úsilím je založiť dizajn aplikácie na pojmoch odvodených z domény. S vývojom v zmysle DDD úzko súvisia aj témy ako microservices, test driven development, objektovo-orientovaná analýza a dizajn, agilný vývoj, hexagonálna architektúra, design patterny a SOLID. Ľudia v komunite zdieľajú svoje skúsenosti s týmito prístupmi v snahe zlepšiť vlastnú schopnosť uchopenia architektúry aplikácie.

Najnovšie články

Nezmeškaj žiadnu akciu a novinky zo sveta DDD