Taktický dizajn – stavebné bloky DDD

Streda 20.03.2019 o 18:00

HubHub Twin City C, Bratislava

Stretnutie bude venované čisto dizajnérskym témam, konkrétne taktickému dizajnu DDD, ktorého súčasťou sú stavebné bloky. Stavebné bloky DDD je základ, na ktorých stavia dizajnér model domény. Vyskytujú sa v každom DDD modeli a majú svoje vlastnosti a zodpovednosti. O ich vhodnosti použitia spolu s praktickými príkladmi vám porozprávajú architekti z Pixelfederation a PosAmu.

CQRS Best Practices

Štvrtok 24.01.2019 o 18:00

HubHub Twin City C, Bratislava

Command Query Responsibility Segregation je architektonický vzor založený na myšlienke, že model na čítanie dát by mal byť oddelený od modelu na zápis dát. Veľmi často sa tento vzor využíva práve v súvislosti s Domain-Driven Designom a architektúrou Microservices. Posilňuje totiž kľúčové vlastnosti oboch prístupov. Ak architekt začne stavať architektúru pomocou DDD a Microservices, určite narazí na potrebu CQRS. A práve preto bude najbližšie stretnutie DDD Community venované CQRS. Príďte si vypočuť skúsenosti ľudí, ktorí CQRS už vo svojich projektoch použili.

Microservices a DDD prakticky

Streda 21.11.2018 o 18:00

HubHub Twin City C, Bratislava

Druhé stretnutie DDD community pokračuje v rozvoji dvoch základných tém: samotného Domain-Driven Designu a technologicky úzko súvisiacich mikroslužieb. Výhodou komunity je, že prednášajúci nepotrebujú predať nové fantastické nástroje alebo knižnice. Prichádzajú podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Preto by bolo na škodu takúto šancu nevyužiť.

Filozofia DDD a Microservices

Štvrtok 20.09.2018 o 18:00

Event Venue v Campus0100, Binarium

Na úvodnom stretnutí si zladíme spoločný pohľad na kvalitu dizajnu, na postupy a technológie. Dohodneme sa na spoločných témach, ktoré nás zaujímajú, a ktorým sa chceme venovať. Určite máš aj ty skúsenosti, o ktoré sa vieš podeliť. A ak nie, tak si zase môžeš vypočuť skúsenosti ostrieľanejších kolegov z fachu.