Definovanie modulov Microservices pomocou DDD

Pondelok 17.06.2019 o 18:00

HubHub Twin City C, Bratislava

Na konferencii µCon London 2019 sa mnoho príspevkov týkalo vzájomného vzťahu medzi Domain-Driven Designom a microservices. Prednášajúci sa zamýšľali nad tým, akým spôsobom využiť DDD na definovanie microservices. Na najbližšom stretnutí DDD community prinesieme krátky prehľad toho, čo sa na konferencii µCon London 2019 objavilo. A k tomu pridáme aj vlastné skúsenosti s touto témou – ako sme sa s definíciou microservices popasovali my sami.

O čom sa hovorilo

Na konferencii µCon London 2019 sa mnoho príspevkov týkalo vzájomného vzťahu medzi Domain-Driven Designom a microservices. Prednášajúci sa zamýšľali nad tým, akým spôsobom využiť DDD na definovanie microservices. Na najbližšom stretnutí DDD community prinesieme krátky prehľad toho, čo sa na konferencii µCon London 2019 objavilo. A k tomu pridáme aj vlastné skúsenosti s touto témou – ako sme sa s definíciou microservices popasovali my sami.

Témy

#

Deputy Chief Architect & Team Lead at Ferratum Group

Stanislav Ondáč

Téma: Granularita a kontext Mikroslužieb

Strategický dizajn je veľmi dôležitou, ale často opomínanou súčasťou DDD. Pozrieme sa, ako nám pomáha v rozhodovaní, kedy budovať nové mikroslužby, alebo rozšíriť existujúce. Čo je správna granularita služby, na základe čoho ju možno odvodiť a aký to má dopad.

#

Solution architect v PosAm

Zdeno Jašek

Téma: Zaujímavosti z konferencie „muCon London 2019

Koncom mája som sa zúčastnil konferencie µCon London 2019, určite jedného z najväčších svetových podujatí tohto typu. Stretnutie bolo zamerané na microservices, DDD (Domain-Driven Design) a softvérovú architektúru. Vo svete vývoja veľkých aplikácií sú tieto témy veľmi úzko prepojené. Softvérová architektúra veľkých informačných systémov je v súčasnosti stavaná hlavne ako architektúra typu microservices. Domain-Driven Design je taktika členenia aplikácie na logické celky, ktoré následne určujú… čítať viac

HubHub Twin City C, Bratislava

Ako sa tam dostať

Lat: 48.1459057, Lng: 17.12706700000001
HubHub Twin City C, Mlynské nivy, Bratislava, Slovensko