Microservices a DDD prakticky

Streda 21.11.2018 o 18:00

HubHub Twin City C, Bratislava

Druhé stretnutie DDD community pokračuje v rozvoji dvoch základných tém: samotného Domain-Driven Designu a technologicky úzko súvisiacich mikroslužieb. Výhodou komunity je, že prednášajúci nepotrebujú predať nové fantastické nástroje alebo knižnice. Prichádzajú podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Preto by bolo na škodu takúto šancu nevyužiť.

Videá jednotlivých prednášok

O čom sa hovorilo

Vysoký záujem o témy Domain-Driven Designu a Microservices nás motivoval k zvolaniu druhého stretnutia DDD community. Radi by sme pokračovali vo vzájomnej výmene skúseností a vedomostí z týchto komplikovaných oblastí. Veríme, že aj vy si znovu nájdete čas a prídete aj na druhé stretnutie.

Na stretnutiach by sme chceli vždy jednu tému venovať samotnému dizajnu. Dizajn je priestor medzi analýzou a programovaním. Niekedy je táto disciplína v rukách skúseného analytika, ale vždy sa o dizajn stará aj programátor. Dizajn hovorí o spôsobe, ako budú v aplikácii implementované funkčné požiadavky. Domain-Driven Design dáva veľký dôraz pri dizajne práve na doménu, nie na technologické prostriedky. Prvý vstup je zameraný práve na to, ako sa taký dizajn dá vytvoriť.

Druhý vstup je zase technologický. Microservices je architektúra, ktorá pre svoje správne fungovanie vyžaduje definovať tzv. „bounded context“ presne v zmysle DDD. V rámci tejto architektúry sa samotná aplikácia rozkladá na malé služby, ktoré sa navzájom volajú. Spôsobu volania služieb, ich orchestrácii a choreografii, je venovaný druhý vstup.

Po skončení prednášok by sme radi privítali spoločnú diskusiu o témach súvisiacich s používaním na vašich projektoch. A možno niektorí z vás budú ochotní podeliť sa svojimi skúsenosťami na ďalšom stretnutí komunity.

Témy

#

Deputy Chief Architect & Team Lead at Ferratum Group

Stanislav Ondáč

Téma: Moderná orchestrácia mikroslužieb
Stiahni prezentáciu

Ak používate, alebo chcete používať mikroslužby, skôr či neskôr prídete k téme vzájomnej komunikácie. Zistíte, že existuje viacero prístupov ako napríklad choreografia, orchestrácia a je na vás vybrať si ten najvhodnejší. Povieme si, na základe čoho vyberať, z čoho vyberať, a na čo si dať pozor. Ďalej sa primárne zameriam na orchestráciu. Ukážem ako sme ju využili v Global IT Services pre… čítať viac

#

Solution architect v PosAm

Zdeno Jašek

Téma: Od anemického modelu k DDD modelu
Stiahni prezentáciu

Na príklade vybranej domény z praxe demonštrujem využitie stavebných blokov Domain-Driven Designu ako aj objektovo-orientovaných princípov SOLID. Začnem s jednoduchým anemickým modelom, ktorý do veľkej miery kopíruje dátový model. Postupným hľadaním a analyzovaním zodpovedností jednotlivých pojmov v doméne budem upravovať model tak, aby vznikol plnohodnotný doménový model. Rozoberiem niektoré rozhodnutia, ktoré dizajnér na svojej ceste robí a poukážem aj na negatíva, ktoré… čítať viac

HubHub Twin City C, Bratislava

Ako sa tam dostať

Lat: 48.1459060781285, Lng: 17.127148282373014
Mlynské nivy 16, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko