Analýza domény

Štvrtok 13.02.2020 o 18:00

HubHub Twin City C, Bratislava

Na začiatku nového roka sa zameriame na analytické uchopenie domény pomocou DDD. Pozrieme sa na statický popis domény vo forme class diagramov, ako aj dynamický popis domény pomocou BPMN. Podstatná bude orientácia na zákazníka, resp. doménového experta.

O čom sa hovorilo

Na začiatku nového roka sa zameriame na analytické uchopenie domény pomocou DDD. Pozrieme sa na statický popis domény vo forme class diagramov, ako aj dynamický popis domény pomocou BPMN. Podstatná bude orientácia na zákazníka, resp. doménového experta.

Témy

#

Solution architect v PosAm

Zdeno Jašek

Téma: Modelovanie procesov pomocou BPMN a v kontexte DDD
Stiahni prezentáciu

Na príkladoch ukážem, akým spôsobom sme využili BPMN pri modelovaní procesu úprav rozpočtu v Rozpočtovom informačnom systéme Ministerstva financií SR, s následnou implementáciou procesu v Camunde. Budem sa zaoberať aj otázkou, ako súvisí modelovanie procesov s DDD.

#

Vývojár-Architekt vo finančnom sektore

Ľuboš Bosák

Téma: DDD ako nástroj pre hlboké poznanie domény
Stiahni prezentáciu

Pri modelovaní dát či procesov sa rýchlo vynoria otázky, ktoré majú veľkú hodnotu pre hlboké pochopenie domény nielen zo strany IT, ale aj zo strany zástupcov domény samotnej. Na príkladoch z praxe ukážem, ako mi proces modelovania pomohol formulovať relevantné otázky pre doménových expertov a ako som cez model mohol lepšie riadiť spoločné diskusie.