DDD v zdrojovom kóde

Streda 29.04.2020 o 15:00

ONLINE

Aj v období „social distancing“ Vám chceme priniesť zaujímavé témy a spíkrov z oblasti DDD. Najbližší meetup pripravujeme formou podcastu založenom na panelovej online diskusii. Hoci sa nestretneme, ani neuvidíme, veríme že sa budeme počuť. Hodinové stretnutie bude moderovať Zdeno Jašek.

 

O čom sa hovorilo

Spoločným menovateľom diskusie bude popísanie programátorských postupov, ktoré pomáhajú využitiu Domain-Driven Designu na úrovni zdrojového kódu. Tieto techniky sú použiteľné aj samostatne, t.j. využívajú sa aj v projektoch, ktoré nepoužívajú DDD ale pri použití DDD dodávajú dizajnu aplikácie ďalšiu synergiu. Pomáhajú korigovať dizajn aplikácie k vyššej kvalite.

Témy

#

Vývojár, Evolveum

Richard Richter

Téma: SOLID a DDD

DDD či nie, kód musí byť solídny. A preto si aj my prejdeme SOLID princípy a skúsime zistiť, ktoré kedy použiť a či za každú cenu. Zbytočne totiž budeme hľadať doménu u expertov, keď ju vzápätí stratíme v neudržiavateľnom kóde.

#

Technologický architekt, Accenture Advanced Technology Center

Vladimír Hlaváček

Téma: TDD a BDD

Hovoriť bude o niektorých princípoch test driven a behavior driven development-u (TDD a BDD) na základe skúseností z minulých projektov. Budeme diskutovať o dôležitosti test case-ov a ako ich napísať v štýle TDD v agilnom projekte. Vysvetlí niekoľko best-practices a príkladov pre servless architektúru.