DDD – strategické rozhodnutia pri vývoji softvéru

Štvrtok 17.06.2021 o 15:00

Online

Po dlhšej odmlke nadväzujeme na tradíciu stretnutí architektov, programátorov a analytikov k téme Domain-Driven Design. Tentokrát sa zameriame viac na časti mimo taktického dizajnu DDD.

O čom sa hovorilo

V hodinovej diskusii privítame Marínu Madovú – softvérovú architektku, ktorá sa nedávno zúčastnila školenia „Decision-making Practices for Evolving and Sustaining Software Architecture“ organizovaného „DDD Europe Academy“. Druhým diskutujúcim bude softvérový architekt Ján Všetečka, ktorý na svojom projekte už roky používa deklaratívny dizajn s vlastným Domain Specific Language.

#

Softvérový architekt, PosAm

Marína Madová

Téma: Decision-making Practices for Evolving and Sustaining Software Architecture

Školenie „Decision-making Practices for Evolving and Sustaining Software Architecture“ je zamerané na agilnosť udržatelnej architektúry a rozhodovanie, ktoré ovplyvňuje okrem formovania architektúry a technických systémov aj rozvoj ľudí a kultúry vašej organizácie. K tomuto školeniu získame informácie z prvej ruky od softvérovej architektky, ktorá ho absolvovala – od Maríny Madovej.  

#

Softvérový architekt, PosAm

Ján Všetečka

Téma: Domain Specific Language (DSL)

Domain Specific Language (DSL) je súčasťou deklaratívneho štýlu dizajnu, ktorý je popísaný v kapitole 10 „Supple Design“ od Erica Evansa. V knihe je tomuto prístupu venovaná iba krátka kapitola bez konkrétnych návodov a príkladov. Ján Všetečka nám v krátkosti porozpráva o tom, ako DSL sám navrhoval a ako tento štýl dizajnu zásadným spôsobom pomáha nielen v programovaní, ale aj v testovaní.