DDD AKO NÁSTROJ PRE HLBOKÉ POZNANIE DOMÉNY

Ľuboš Bosák, Vývojár-architekt vo finančnom sektore

21.02.2020

Pri modelovaní dát či procesov sa rýchle vynoria otázky, ktoré majú veľkú hodnotu pre hlboké pochopenie domény nielen zo strany IT, ale aj zo strany zástupcov domény samotnej. Na príkladoch z praxe ukážem, ako mi proces modelovania pomohol formulovať relevantné otázky pre doménových expertov a ako som cez model mohol lepšie riadiť spoločné diskusie.

Blog posty, čo by ťa mohli zaujímať