GRANULARITA A KONTEXT MIKROSLUŽIEB

Stanislav Ondáč Deputy Chief Architect at Ferratum Group

25.06.2019

Strategický dizajn je veľmi dôležitou, ale často opomínanou súčasťou DDD. Pozrieme sa, ako nám pomáha v rozhodovaní, kedy budovať nové mikroslužby, alebo rozšíriť existujúce. Čo je správna granularita služby, na základe čoho ju možno odvodiť a aký to má dopad.

Blog posty, čo by ťa mohli zaujímať