ZAUJÍMAVOSTI Z KONFERENCIE „MUCON LONDON 2019

Zdeno Jašek Solution Architect v PosAm

25.06.2019

Koncom mája som sa zúčastnil konferencie µCon London 2019, určite jedného z najväčších svetových podujatí tohto typu. Stretnutie bolo zamerané na microservices, DDD (Domain-Driven Design) a softvérovú architektúru. Vo svete vývoja veľkých aplikácií sú tieto témy veľmi úzko prepojené. Softvérová architektúra veľkých informačných systémov je v súčasnosti stavaná hlavne ako architektúra typu microservices. Domain-Driven Design je taktika členenia aplikácie na logické celky, ktoré následne určujú funkčnosť a obsah jednotlivých modulov v microservices.

Blog posty, čo by ťa mohli zaujímať